Välkommen

Oy Para-Plan Ab har varit verksamma inom byggnadsbranschen sedan 1978. Under dessa år har vi levererat hundratals element- och stockhus. För närvarande är vårt arbete huvudsakligen att hjälpa våra kunder med planering av nybyggnad, tillbyggnad och renovering av olika byggprojekt samt sökande av byggnadslov.

Vi förmedlar stockhus enligt byggarens egna ritningar i samarbete med en pålitlig inhemsk stockhustillverkare. Kontakta oss så planerar vi tillsammans ditt hus eller din stuga!

Vi kan också förmedla kontakter till övriga hustillverkare för begärande av offert och samarbetar med lokala entreprenörer. Vi fungerar som ansvarig arbetsledare, gör konstruktionsplanering, avloppsplaner samt alla övriga handlingar som behövs för att erhålla tillstånd för byggåtgärder. Vårt verksamhetsområde omfattar hela Åboland med omnejd.

Vi erbjuder följande tjänster för småhusbyggare:

  • huvudritningar

  • situationsplaner

  • konstruktionsritningar

  • avloppsplaner

  • byggansvarig-uppdrag

  • byggnadslovsansökningar m.m.

Inom företaget arbetar för närvarande 2 personer på heltid: byggnadsingenjörerna Hasse Ekblad och Marjo Soukka.

Vi hjälper gärna till - tag kontakt!